Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Předem děkuji za návštěvu webových stránek strcprstskrzprd.cz a zájem poznat o co se jedná. Doufám, že jste omrkli vše a vybrali si, kam vyrazíte na výlet. Chráním vaše údaje jako vlastní a proto o vás toho ani moc vědět nechci, jen tak trochu něco, abych mohla psát o tom, co vás baví a pracuji s tzv. cookies, jejichž funkci a k čemu jsou dobré, vám popisuji níže.

E-mailing jsem vzdala. GDPR bych na něj bohužel nestihla našroubovat, takže všechny e-mailové adresy, které jsem do této doby vlastnila, tak ty jsem smazala a vymazala vás na vždy. Díky tomu se ovšem ode mne nikdy nedočkáte e-mailu s popřáním krásného dne. L Ale i přesto se prosím seznamte s ochranou osobních údajů a zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracování údajů pro naplnění konkrétních účelů.

 

O které se jedná?

 

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy vaše osobní údaje v tomto rozsahu:

 

 • Soutěže, nebo jiné formy kde budete moci něco vyhrát – zde od vás budeme potřebovat adresu (kam máme výhru zaslat + kontaktní telefon pro poštu + e-mailovou adresu, přes kterou budeme spolu komunikovat) Tyto údaje nebudeme schraňovat a ani předávat třetím stranám. Ihned po odeslání výhry a vyhodnocení a ukončení soutěže, smažeme.

 

 • Spolupráci domluvenou na základě e-mailové komunikace

 

 • Spolupráce domluvené na základě e-mailové komunikace ve formě prezentování vašich prací, výrobků či příběhů a fotografií bude brána jako souhlas automaticky v případě, že oslovíte vy mě a budete sami aktivně spolupráci poptávat.

 

 • Abychom dostáli všem formalitám, budeme od vás požadovat písemný souhlas s užíváním fotografií. V případě, že budete souhlasit s tím, že budu prezentovat vaše služby na webu strcprstskrzprd.cz , souhlasíte tím i se zpracováním osobních údajů a to po dobu 2 let od poslední objednávky nebo spolupráce.

 

 • Vedení účetnictví

 

Spolupráci nabízíme i v placené formě, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

 • Marketing
 • zasílání newsletterů, propagace

 

Nesbíráme vaše e-mailové adresy a nevyužíváme newlsletter pro účely propagace.

 • Fotografická a video dokumentace
 • živé akce, rozhovory, reportáže

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies

 

Když se dostanete na blog strcprstskrzprd.cz, díky pixel kódu (více si o něm řekneme níže) zaznamenáváme vaši IP adresu, a díky ní víme, na jakém článku jste byli, jak dlouho jste se zdrželi. Používání cookies vnímám jako velmi dobrý nástroj proto, aby vás internet bavil a ne naopak. Takhle víme, co se vám líbí a proto můžeme cíleně, na vaší skupinu lidí posílat takové příspěvky, které přivítáte, a ne naopak.

K čemu cookies používáme

 

 • K uložení osobních nastavení

Při první návštěvě si otestujeme parametry počítače a internetového připojení. To pak slouží třeba pro optimální nastavení přehrávače videa. Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme také nástroj Google Analytics.

Pro informace o dalším zpracování v rámci tohoto nástroje se ovšem musíte obrátit na společnost Google. Tyto informace nejsou nijak spojeny s jinými informacemi. Víme tedy například, že danou rubriku navštíví opakovaně x lidí za měsíc. Nevíme ale jmenovitě, kteří to jsou.

Námi zaznamenávané údaje mohou také sloužit k zabezpečení naší sítě a prevenci útokům na ni. K uložení registračních informací. Registrovaným uživatelům ukládáme do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.

 • K doručování relevantního obsahu našich stránek.

Některá cookies využíváme také k tomu, abychom vám zobrazovali ty články, které by vás mohly zajímat.

 • K reklamním účelům

Některé cookies vytvářejí inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies jiných subjektů a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. Za takové zpracování však odpovídají přímo tito provozovatelé.

 

My umožňujeme na některých stránkách umístění reklamy pro systémy vícero stran, např. systém společnosti Google, Facebook, systém Sklik společnosti SEZNAM.CZ, a.s. Některé výše uvedené systémy využívají i technik retargetingu či remarketingu, kdy Vám může být zobrazován na stránkách třetích osob obsah, který souvisí s tím, co jste si prohlíželi na jiných stránkách. Naše společnost sama takový systém neprovozuje. Informace o takovém užití si proto prosím vyžádejte u provozovatele systémů, které používají příslušná cookies.

V rámci segmentace můžeme také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tyto data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě vaší geografické lokace.

Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte zde

Bližší informace o pravidlech systému Sklik získáte zde

Bližší informace o pravidlech systému Facebook získáte zde

Z používání určitých cookies se můžete odhlásit na výše uvedených stránkách nebo na adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

Měřící pixely

 

Měřící pixel (někdy nazývaný také web beacon) je malý grafický obrázek umístěný na webové stránce, který je podobně, jako cookies možné využít pro sběr určitých informací z vašeho počítače, například jeho IP adresy, času, kdy došlo k prohlížení obsahu stránky, typu prohlížeče a existence cookies již dříve nastavených týmž serverem. Některé naše stránky mohou využívat web beacons ke sledování efektivity našich stránek, k testování, zda jsou naplněny podmínky pro omezení využívání našich služeb a jako doplněk ke cookies za účelem segmentace uživatelů pro zobrazování obsahu a reklamy.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies máte plné právo na svém počítači zakázat.

Nastavení správy cookies v prohlížečích:

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

 

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

Facebook, Google, Seznam, Sklik, Google Analytics, Youtube

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

 

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e – mailu: strcprstskrzprd@strcprstskrzprd.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 7 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Právo na přenositelnost

 

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě.

Do 14 ti dnů.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo.

V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh.

Na zajištění práva na výmaz potřebuji 14 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

Kdo je provozovatel a kdo správce?

 

Správcem i provozovatelem jsem já Marie Füsselová, IČO 06525270.

Kontakt: strcprstskrzprd@strcprstskrzprd.cz.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: strcprstskrzprd@strcprstskrzprd.cz.